Φιλολάου 87 - Παγκράτι
Τηλέφωνο: 210 7564676 | Τ.Κ.: 161 21