Καλλιρρόης 47 - Νέος Κόσμος
Τηλέφωνο: 210 9240055 | Τ.Κ.: 117 43